Cannabisanvändning bland ungdomar

Länsstyrelsen har tagit initiativ till en regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland. Nu finns en ny rapport med sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention.  

Cannabis är den narkotika som missbrukas allra mest särskilt bland unga personer. Det finns klara tendenser i drogvaneundersökningar att alkoholdrickandet minskar bland ungdomar i Sverige samtidigt som cannabisbruket ökar.

– Vi har sett att det krävs god kunskap om cannabis och dess effekter och om drogpositiva kulturer. Från forskningen vet vi numera att cannabis har starkt negativa effekter på utvecklingen av tonårshjärnan, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare för drogförebyggande arbete på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Nu har det tagits fram en sammanställning av kunskaper från tvärvetenskaplig forskning och nya studier om prevention, tidiga insatser och behandlingsinsatser. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen av Torbjörn Forkby, Solveig Olausson och Russell Turner vid FoU i Väst/GR.  

Läs mer i rapporten Cannabisanvändning bland ungdomar