Nytt naturreservat vid Stora Fjället

Ett storslaget skogsområde avsätts nu som naturreservat väster om Granvik i Karlsborgs kommun. Naturskogen i området skyddas därmed för tjäder, tretåig hackspett och andra arter, och för oss människor att besöka.
: Is på Stora Ormahålan i naturreservatet Stora Fjället. Foto: Örjan Nilsson

I naturreservatet Stora Fjället, som är 207 hektar stort, finns gamla hällmarkstallskogar, sjöar och även ett brandfält efter en skogsbrand sommaren 2008. Att vandra i området är en härlig upplevelse. Den som orkar ta sig upp på några av bergknallarna i området blir inte besviken på utsikten. Åt öster kan man se Vätterns vatten och vid horisonten skymta Östergötland.

– I området finns många gamla träd samt död och brandskadad ved, som är livsviktig för att flera växt- och djurarter ska kunna överleva i dagens produktionsskogsbruk, säger biologen Örjan Nilsson på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Vid inventeringen som gjordes efter branden påträffades till exempel skalbaggarna brandlöpare, blå praktbagge och Ipidia binotata (saknar svenskt namn) som alla trivs i brandfält. Skyddet av naturskogen i området är en del i arbetet för att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar.

– Det känns väldigt bra att Länsstyrelsen, Sveaskog, jägarna, markägare, ideella föreningar och andra berörda är överens om att området förtjänar att avsättas som naturreservat, säger Örjan Nilsson avslutningsvis.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88