Länsstyrelsen rustar för Västsvenska paketet

Den stora infrastruktursatsningen i länet kommer att ställa krav på Länsstyrelsens handläggning och organisation. Därför skapas nu en ny funktion för Västsvenska paketet.
Nina Storsveen, funktionschef för Västsvenska paketet

Den stora infrastruktursatsningen i länet kommer att ställa krav på Länsstyrelsens handläggning och organisation. Därför skapas nu en ny funktion för Västsvenska paketet. Nina Storsveen har från och med 1 mars utsetts till chef för Länsstyrelsens nya funktion Västsvenska paketet.

– I tuff konkurrens från externt håll har Nina Storsveen visat sig vara den bästa kandidaten för att rigga och driva vår nya funktion som ska fungera som en ingång och utgång för samtliga ärenden som berör Västsvenska paketet. På det sättet vill vi uppnå en samlad och tydlig ärendehantering som håller hög kvalitet och utlovade tider, säger Christer Abrahamsson, samhällsbyggnadsdirektör.

Satsningarna på infrastrukturutbyggnaden i hela Västra Götaland uppgår till 50-60 miljarder. Det Västsvenska paketet beräknas bli ett 17 år långt samhällsbygge som ska bidra till en attraktiv, hållbar och växande region.

– För att möta kraven på en effektiv ärendehandläggning och förväntningarna att Länsstyrelsen ska vara en aktiv part under hela planeringsprocessen rustar vi för en organisation med bred kompetens på området, säger Agneta Kores, länsöverdirektör.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88