Samlade metoder och verktyg för jämställdhetsarbetet

Vill du ha konkreta tips på metoder för att jämställdhetsintegrera din verksamhet? Länsstyrelsernas gemensamma projekt ESF Jämt lanserar verktygslådan GÖR!

ESF Jämt har sedan 2009 arbetat med att stödja projekt att integrera jämställdhet i sina verksamheter. Nu har ESF Jämt valt ut de metoder som är effektiva, kreativa och fungerar bra och satt ihop materialet GÖR! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering.

Materialet inleds med teori och fakta, följt av metoder och verktyg för jämställdhetsarbetet. Dels för att lära sig om genus och jämställdhet och dels för att undersöka och förändra den egna verksamheten. Det avslutas med förslag på en införandeplan.

ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som ger processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet fi­nansieras av Europeiska socialfonden.  

Läs mer i GÖR! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering

Materialet kan även beställas från sarol.bandak@lansstyrelsen.se

Läs mer om ESF Jämt