Marin nedskräpning – ett miljöproblem

Plastskräp från oss konsumenter orsakar lidande för marina däggdjur, fåglar och fiskar men även skador på fiskeredskap och fartyg som beräknas kosta västkustfiskarna runt 10 miljoner per år.
Mikroplaster frigörs vid tvätt och förs via avloppsvattnet ut i havet.

I en debattartikel i Göteborg-Posten idag, fredagen den 8 februari, skriver Anders Flanking, statssekreterare på Miljödepartementet, tillsammans med Björn Risinger, generaldirektör för Havs-och vattenmyndigheten om vikten av att bevara ett levande hav. Vi måste alla hjälpas åt för att bevara en attraktiv kust är deras uppmaning. Marin nedskräpning är ett onödigt och dyrt miljöproblem.

Läs mer i G-P:s debattartikel

Paneldebatt om marin nedskräpning på Båtmässan

På Båtmässan i Göteborg, där Länsstyrelsen i Västra Götaland delar monter med Havs- och vattenmyndigheten, är marin nedskräpning temat för en paneldebatt fredagen den 8 februari kl. 14.00 på mässans miljötorg. I den deltar landshövding Lars Bäckström tillsammans med Lisa Emilia Svensson, ny havs- och vattenambassadör på Miljödepartementet och Björn Sjöberg, chef för åtgärdsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer i Havs- och vattenmyndighetens pressmeddelande