Skogsbrand blir naturreservat

En stor skogsbrand i Dals-Ed har lagt grunden till Bengtsviken – det senaste naturreservatet i Dalsland som Länsstyrelsen beslutat om.
Skogsvy. Foto: Tord Wennerblom

Sommaren 2005 härjade två stora skogsbränder orsakade av åsknedslag i Dals-Eds kommun. De beskrivs som de värsta i Dalsland under modern tid.  

En av bränderna rasade i trakterna av Bengtsviken. Större delen av det brandfältet har nu blivit naturreservat och heter följaktligen Bengtsviken. Skogsbränder med den brandintensitet och av den omfattning som inträffade i området är ovanliga i södra Sverige.

Skogsbränder är dock viktiga för skogens naturliga kretslopp och är av stor betydelse för en mängd olika, och ofta ovanliga, arter som är mer eller mindre beroende av skogsbränder.

Det gäller inte minst skalbaggar av olika slag. Vid den inventering som gjordes efter branden påträffades till exempel för första gången i Dalsland den svarta praktbaggen. Även svedjelöpare, brandsvartlöpare och kolhalsrandbagge trivdes gott bland de förkolnade resterna av träden.

– På våren kan man höra trädlärkan sjunga, av många ansedd som den vackraste fågelstämma man kan lyssna till i Sverige, säger Tord Wennerblom, biolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

Naturreservatet är 50 hektar stort. Området ska nu få utvecklas helt fritt på ett naturligt sätt. Det blir ett intressant område för främst forskare att studera och följa utvecklingen under mycket lång tid framöver.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88