Att våga se och agera

Länsstyrelsen har kartlagt arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor i länet och skapat ett underlag för hur kommande insatser ska prioriteras.
Omslag till rapporten Att våga se och agera

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har regeringsuppdraget att stödja samordning i länet när det gäller att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I rapporten ”Att våga se och agera” ges en lägesbeskrivning som utgår från en enkät till de verksamheter i länet som arbetar med de här frågorna.

Det har skett en positiv utveckling i Västra Götaland sedan 2007 då Länsstyrelsen tilldelades samordningsuppdraget. Informationsspridning och kompetensutveckling framstår som särskilt viktiga områden för Länsstyrelsen att arbeta vidare med. Det stärker bilden av att kunskap är kärnan för att utveckla samverkan på området.

Läs mer i rapporten ”Att våga se och agera