Varning för högt vattenstånd längs Bohuskusten

SMHI har utfärdat en klass 2 varning för mycket högt vattenstånd längs Bohuskusten under onsdag eftermiddag till torsdag morgon. Under onsdag kväll risk för mycket hårda vindar in över Västra Götaland.

Mot bakgrund av detta vill Länsstyrelsen uppmärksamma på väderläget och uppmana till att följa utvecklingen. Läs mer om SMHI:s vädervarningar.

Den utfärdade klass 2 varningen innebär att vattenståndet längs Bohuskusten stiger under onsdag eftermiddag till mellan 110-130 cm över medelvattenstånd. En klass 2 varning för högt vattenstånd innebär att det finns risk för att kustvägar och hamnar översvämmas.  Vattenståndet väntas sjunka torsdag morgon.

Läs mer på www.krisinformation.se