Tillväxtdagen i Väst – mer lokalproducerat i offentliga kök

Minska krånglet i upphandlingarna och ge möjlighet till små och medelstora livsmedelsproducenter att svara på offentliga anbud! Sätt fokus på kvalitet, miljö och djuromsorg!

Minska krånglet i upphandlingarna och ge möjlighet till små och medelstora livsmedelsproducenter att svara på offentliga anbud! Sätt fokus på kvalitet, miljö och djuromsorg! Det är några av punkterna som tas upp fredag den 1 februari då cirka 200 representanter för länets livsmedelsföretag och kommuner träffas på Tillväxtdagen i Väst på Vara Konserthus.    

– Det finns både vilja och engagemang att servera mer mat som produceras i närområdet, säger Peder Karlsson, samordnare för Matlandet på Länsstyrelsen Västra Götaland. Det märkte vi inte minst på lantbruksdebatten i Skövde den 21 januari då LRF och Eskil Erlandsson med flera lyfte denna fråga som en av de viktigaste just nu.    

Under Tillväxtdagen presenteras det arbete som görs för att skapa mer konkreta affärer mellan lokala livsmedelsproducenter och offentliga kök för att ge ökad sysselsättning och tillväxt på landsbygden.     

– Målet för 2013 är att 10 procent av länets livsmedelsförädlingsföretag ska svara på de fyra anbud som länets kommuner kommer att genomföra, fortsätter Peder Karlsson.      

Det serveras 500 000 matportioner dagligen i länets offentliga kök. Studier visar att upp till 70 procent importeras. Västra Götalands län är Sveriges största jordbrukslän med 75 procent av landets fiskeförädling och 23 procent av landets ekologiska odling.     

– Länet har goda förutsättningar att leverera mer livsmedel till skola, vård och omsorg utifrån kvalitet, god djuromsorg och hållbar miljö, säger Peder Karlsson avslutningsvis.

Tillväxtdagen är en del av ”Sverige – det nya Matlandet” där offentlig mat är ett av fem fokusområden i visionen Sverige som det ledande matlandet i Europa. Arrangörer av Tillväxtdagen är Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Nationellt centrum för måltiden, Hushållningssällskapet, Skaraborgs kommunalförbund och Lokalproducerat i Väst.

Läs mer i programmet för Tillväxtdagen i Väst den 1 februari på Vara Konserthus


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88