Föräldrar i vår tid

I höstas hölls en regional konferens där nya studier som rör föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor presenterades. Nu finns en rapport med dokumentation från konferensen.

”Barns välbefinnande och familjers villkor” är ett forskningsnätverk med FoU i Väst, institutioner vid Göteborgs universitet samt Länsstyrelsen Västra Götaland. Nätverket var värd för konferensen ”Föräldrar i vår tid” i november som lockade omkring 500 deltagare, från mer än 200 arbetsplatser inom skola, vård, socialtjänst och lärosäten. Dagen gav en bred belysning av pågående barn- och familjeforskning.

Läs mer i rapporten Föräldrar i vår tid.

Alla forskarnas föreläsningar finns även filmade och kan ses, en och en, på www.grkom.se/foraldrarivartid