Regional mobilisering mot cannabis

I Västra Götaland görs en bred gemensam satsning för att öka vuxnas och professionellas kunskaper om cannabis och dess effekter. Nu finns en samlad dokumentation från startkonferensen.

Samtidigt som alkoholdrickandet minskar, ökar cannabisbruket bland unga i Sverige. En liknande utveckling syns i många andra länder i Europa och i USA. Länsstyrelsen, i samverkan med Polisen, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, CAN (Cenralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) samt en rad övriga aktörer gör nu i en regional mobilisering mot cannabis.

Den 27 november hölls en startkonferens på Svenska Mässan i Göteborg som samlade närmare 700 personer verksamma inom bland annat socialtjänst, beroendevård, frivilligorganisationer, kriminalvård, hälso- och sjukvård, forskning, tullen, gymnasieskolan och polisen.

– Av regeringens uppdrag framgår att samverkan ska genomsyra allt. Så vi har sett till att samla alla goda krafter kring det här gemensamma arbetet, för vi kan aldrig klara detta var och en för sig, sa Lennart Rådenmark, länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete som var en av moderatorerna under dagen.  

Läs mer i rapporten ”Regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland