Örnhelger vid Hornborgasjön

Nya året invigs med örnhelger vid Trandansen. Utfodringen är i full gång och kunniga fågelvärdar med tubkikare finns på plats fem helger i rad, från gryning till skymning.
Flygande havsörn. Foto: Kent-Ove Hvass

Minst sju havsörnar har redan setts i området så chansen att få se örn är stor. Förra året kunde man se elva havsörnar och en av de mer ovanliga kungsörnarna. Utfodringen, med kött under vintertid, har pågått i många år och startades för att rädda den minskande örnpopulationen.

Under örnhelgerna kan besökare köpa kaffe och korv vid Trandansen. Nytt för i år är att vi erbjuder örn-matiné för alla barn, nämligen filmen ”Örjan – den höjdrädda örnen”. Alla örnar och övriga besökare är hjärtligt välkomna!

Fågelvärdar från Falbygdens fågelklubb och ÖRN-72 finns på plats och hjälper till att identifiera våra största rovfåglar.

Datum för årets örnhelger

Lördag och söndag 5-6 januari
Söndag 13 januari
Söndag 20 januari
Söndag 27 januari
Lördag och söndag 2-3 februari  

Öppet: från gryning till skymning  

Kontakta oss:

Falbygdens fågelklubb
Åke Abrahamsson
0515-72 60 42
0706-60 24 53  

Örn-72
Claes-Göran Ahlgren
033-27 44 63
0702-41 93 08

Läs mer på www.hornborga.com

Fråga

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88