Ny upplaga av boken ”Om Sverige”

”Om Sverige” har blivit ett uppskattat material inom samhällsorienteringen för nyanlända. Nu finns en ny upplaga av boken att beställa från Länsstyrelsen.
Boken Om Sverige

Sedan december 2010 erbjuds nyanlända flyktingar samhällsorientering för att i dialog och utifrån egna reflektioner lära känna sitt nya hemland. Hur fungerar Sverige och varför agerar vi som vi gör?  

Kommunerna ansvarar för att erbjuda samhällsorientering. De krav i förordningen som styr arbetet är komplexa. Samhällsorienteringen ska utgå från individens förutsättningar och helst ske på modersmål. Innehållet ska täcka ett brett fält – från abstrakta rättighetsprinciper till konkreta förväntningar på ett föräldramöte på förskolan.    

För att stödja kommunernas arbete har Länsstyrelsen tillsammans med Göteborgs stad tagit fram materialet ”Om Sverige”. Idag finns materialet översatt till 9 språk och går att ladda ner från länsstyrelsernas portal för nyanlända. På svenska finns materialet också i tryckt form.