Förordnande av revisor

Länsstyrelsen kan förordna revisorer för stiftelser i olika situationer.

Reglerna är något olika beroende på vilken stiftelseform det är fråga om. För vanlig stiftelse, insamlingsstiftelse och kollektivavtalsstiftelse kan ett förordnande ske med stöd av stiftelselagens regler.

Läs mer om förordnande av revisor i vissa stiftelser.

I tryggandelagsstiftelse sker förordnandet med stöd av lagen om tryggande av pensionsutfästelse med mera (tryggandelagen).

Läs mer om förordnande av revisor i pensions- och personalstiftelse.