Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Stiftelsen tillkom på initiativ av Sveriges Lions och Svenska Scoutrådet i samband med H.M. Konungens 50-årsdag och ska bland annat främja barns och ungdoms fostran.

Stiftelsens ändamål är att "främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill. Ändamålet skall tillgodoses genom anslag till individer, organisationer eller institut som bedriver sådan verksamhet."

Exempel på verksamheter som i tidigare ansökningsomgångar har beviljats medel:

  • fritidsverksamhet för funktionshindrade barn och unga
  • idrottsföreningar som arbetar för att inkludera unga med olika bakgrunder och förutsättningar
  • satsningar för att miljö- och säkerhetsanpassa ungdomsverksamhet

Fördelning av anslag sker genom förslag från Sveriges landshövdingar. Länets kommuner bjuds in att lämna förslag till landshövdingen på föreningar eller personer att uppmärksamma. Verksamheterna ska ha en klar ideell inriktning och inte vara kommunala tjänstemannaprojekt.

Styrelsen i Konungens Jubileumsfond meddelar varje år i samband med Kungens födelsedag, den 30 april, vilka som fått stipendierna. Landshövdingarna i respektive mottagares län sköter utdelningen.