Stiftelser

Pengar, mynt och sedlar.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de stiftelser som finns i Västra Götalands och Hallands län och vi ansvarar för att registrera dem.  

OBS! Registreringsplikt för alla stiftelser. Läs mer om registreringsplikt

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt ändamål, och den bildas genom att pengarna avsätts i ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. En styrelse eller en förvaltare har ansvaret för att förvalta pengarna.

Lagen reglerar fyra olika stiftelseformer:

  • vanliga stiftelser
  • insamlingsstiftelser
  • kollektivavtalsstiftelser
  • pensions- och personalstiftelser.

Enligt kapitel 10 i stiftelselagen (SFS 1994:1220) ska alla stiftelser vara registrerade, förutom stiftelser som bara får användas till förmån för bestämda individer. Pensions- och personalstiftelser ska enligt tryggandelagen (SFS 1967:531) alltid anmälas för tillsyn till Länsstyrelsen som för ett register över dessa stiftelser.

E-tjänster för registrerade stiftelser

För att underlätta för både stiftelser och handläggare har länsstyrelserna utvecklat gemensamma e-tjänster där alla registrerade stiftelser kan

  • lämna årsredovisningar och revisionsberättelser
  • ändra registrerade uppgifter för stiftelsen
  • anmäla en avgående respektive ny registertecknare för stiftelsen
  • komplettera ärenden
  • avregistrera en stiftelse

På länsstyrelsernas gemensamma webbplats hittar du e-tjänsten för stiftelser. Här kan du läsa mer om E-tjänster för stiftelser.        

Beställa registreringsbevis för stiftelse

Genom e-tjänsten kan du beställa registreringsbevis för stiftelser. Tjänsten förutsätter att du kan betala direkt online med kort och varje registreringsbevis kostar 180 kronor. 

Registrering av verkliga huvudmän

Den 1 augusti 2017 började lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän att gälla.  Lagen gäller bland annat stiftelser och innebär att den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, eller den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem, ska registreras hos Bolagsverket. Information om vad som ska registreras samt hur och när registrering ska ske finns på Bolagsverkets webbplats.

Söka bidrag ur stiftelse

Om du vill söka bidrag eller stipendier ur en stiftelse skickar du ansökan direkt till den aktuella stiftelsen. 

Länsstyrelsen har en databas där du kan se vilka stiftelser som finns i Sverige, deras ändamål, kontaktpersoner med mera. Du kan också ta kontakt med den kommun eller församling där du bor och fråga om de har några stiftelser som kan ge bidrag eller stipendier för ditt behov.

Länk till stiftelsedatabasen.

Lagstiftning

Stiftelselagen (SFS 1994:1220)
Lagen om införande av stiftelselagen (SFS 1994:1221)
Lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (SFS 1967:531)
Bokföringslagen (SFS 1999:1078)
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554)

 

Tillsynsverksamheten är samordnad på sju platser i landet:

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar stiftelser som har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar stiftelser som har sitt säte i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne län hanterar stiftelser som har sitt säte i Kronobergs, Blekinge och Skåne län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar stiftelser som har sitt säte i Hallands och Västra Götalands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar stiftelser som har sitt säte i Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län hanterar stiftelser som har sitt säte i Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar stiftelser som har sitt säte i Västerbottens och Norrbottens län.