Beställning av blanketter, registreringsbevis och kopior

Du kan beställa en hel del material om stiftelser, till exempel blanketter, registreringsbevis och kopior.

Här hittar du våra blanketter.

Beställning av kopior och registreringsbevis

Du kan beställa kopior och registreringsbevis av oss genom att skicka e-post eller ringa. Uppge stiftelsens namn och vilka handlingar som du vill ha. Kom ihåg att uppge till vilken e-postadress eller adress beställningen ska skickas. För att lättare få kontakt med dig, bör du också uppge ditt telefonnummer under dagtid. Registreringsbevis kan även beställas via e-tjänsten Beställa registreringsbevis.

Avgift kopior: Om beställning handlar om färre än 10 sidor är kopieringen gratis. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Avgift registreringsbevis: 180 kronor, se 22 § stiftelseförordningen (1995:1280) och 20 § avgiftsförordningen (1992:191).