Bingo och lotterier

Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet för bingospel. Länsstyrelsen är också tillståndsmyndighet för egentliga lotterier som ska bedrivas i mer än en kommun inom samma län.

Med egentliga lotterier menar man lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfaranden samt marknads- och tivolinöjen undantaget vadhållning i samband med hästtävling eller idrottstävling som äger rum i mer än en kommun.

Automatspel

Det är Lotteriinspektionen som ger tillstånd till automatspel. Ytterligare information hittar du på Lotteriinspektionens webbplats.

Bingo

Länsstyrelsen lämnar tillstånd för bingospel om det sker till förmån för en allmännyttig ideell förening.

I egen regi eller tillsammans med andra

En förening kan ha bingospel i egen regi. Flera föreningar kan ha gemensamt bingospel genom en allians. I sådana fall är det i regel ett konsultföretag som är tillståndshavare och får tillstånd att anordna bingospel till förmån för de föreningar som ingår i alliansen. Föreningar som vill ingå i en allians bör kontakta konsultföretaget och Länsstyrelsen för information om det finns utrymme i alliansen.

Det är för närvarande överetablering på bingomarknaden i flera kommuner (bland annat Göteborg och Borås). Detta gör att Länsstyrelsen för närvarande är restriktiv med att låta nya föreningar ingå i en bingoallians.

Företräde för vissa föreningar

Länsstyrelsen ska vid begränsat utrymme ge företräde till föreningar som i inte obetydlig omfattning bedriver ungdomsverksamhet. Dessutom ska vi ge företräde till sammanslutningar som bedriver verksamhet som främjar förståelsen för och underlättar anpassningen av handikappade barn och ungdomar i samhället.

Lotterier - ansök om tillstånd

Tillstånd till egentliga lotterier kan lämnas till allmännyttiga ideella föreningar. Det är vanligtvis kommunen där föreningen är verksam som lämnar tillstånd. 

Lotterier i flera kommuner inom länet -  ansök hos Länsstyrelsen

Lotterier i flera län - ansök hos Lotteriinspektionen.

I vissa fall får lotterier anordnas utan tillstånd.

Roulettspel, kortspel och tärningsspel

Det är Lotteriinspektionen som lämnar tillstånd till roulettspel, kortspel och tärningsspel. Mer information hittar du på Lotteriinspektionens webbplats.

 Bingostatistik

 En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.