Projektstöd

Vad kan man få stöd till?

Stöd kan ges till projekt som utvecklar landsbygden på ett sätt som gynnar en större grupp. Läs mer om Vad man kan få stöd till

Jag har en projektidé - vad gör jag nu?

Börja med att svara på "Åtta frågor". Skriv ganska kortfattat men ändå så att en person som inte är insatt kan förstå vad det handlar om.

Vad händer sedan?

Vi gör en första bedömning om idén är gångbar inom landsbygdsprogrammet och Länets prioriteringar. Vi brukar kunna ge svar inom tre-fyra veckor. Är idén intressant så går ni vidare med en Ansökan om projektstöd.

Hur lång tid tar det innan vi får veta om vi får stöd?

Det beror helt och hållet på hur långt ni kommit i planeringen av projektet och hur finansieringen ska lösas. I planeringen är det viktigt att det är klart vilka som ska genomföra projektet, vad som ska göras, av vem och när. När det gäller finansieringen av projektet så gäller det att ha klart hur alla kostnader ska täckas. Man får aldrig projektstöd till alla kostnader. Det vanliga är att projektstödet täcker 30-60 % av kostnaderna, beroende på typ av projekt. Det kan alltså vara klokt att på ett tidigt stadium börja fundera och kolla efter andra finansiärer till projektet.

Vad händer med min ansökan?

Mer information finns under Vad händer med min ansökan

Jag har fått stöd, vad händer nu?

När du har fått ett positivt beslut om projektsöd är det dags att börja Arbeta med ditt projekt.  Först då kan du begära Utbetalning.

Anordna kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammets målområden

Det kan till exempel vara kurser, studieresor, fältvandringar, seminarier, enskild rådgivning. Mer information finns under Anordna kompetensutveckling.

 

Kontaktpersoner

Helena Ingvarsson
031-60 56 59

Adress:
Landsbygdsenheten
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Box 224
532 23 Skara

 

Projektstöd finns för att bedriva projekt och anordna kompetensutveckling för landsbygdsprogrammets målgrupper. Projektstöden ger förutsättningar för enskilda företagssatsningar, bevarande och utveckling av natur- och kulturarvet, miljön och boendet på landsbygden.