Projektstöd

Syltburkar med rutiga tyglock

 

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.

Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

 

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om projektstöd.

Stöd till utveckling av landsbygden

Under 2015-2020 kan du söka projektstöd för vissa investeringar som bidrar till att utveckla landsbygden. Det kan till exempel handla om att bygga ut bredband, utveckla natur- och kulturmiljöer samt skapa och behålla service på landsbygden. Här hittar du stöden.

Stöd till utveckling av hav och fiske

Det nya havs- och fiskeriprogrammet löper från 2014 fram till och med 2020. Det består av stöd för att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Här hittar du stöden 

Stöd till regional utveckling

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna de statliga myndigheterna i länet, miljöfrågor samt jämställdhets- och integrationsfrågor. Länsstyrelsen ser särskilt positivt på ansökningar inom dessa områden. Läs mer om stöd till regional utveckling.

 Kontakt vid regional utveckling

Lena Davidsson  
010-224 55 96
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00
Ett nytt landsbygdsprogram har införts i Sverige. Programmet gäller fram till 2020. Stöden i det nya programmet öppnar för ansökan under perioden 2014 till 2016.