Rapportering till Finanspolisen

Vid misstanke om penningtvätt ska den misstänkta aktiviteten rapporteras till Finanspolisen.
​​​​​​
Filmen ingår i en informationskampanj med vägledning för rapporteringen. Till höger finns länkar till en informationsbroschyr på sex språk och till filmen som även finns i kortare version och på engelska.*
   
Även vid en låg misstankenivå ska man rapportera. En rapport är inte en polisanmälan. Finanspolisen bearbetar informationen för att klarlägga om det är fråga om penningtvätt.

​Varför rapportera? 

En rapport eller tips gör det möjligt för samhället att upptäcka avvikelser som kanske gått oupptäckta annars. Enligt penningtvättslagen är det en skyldighet för de som omfattas av den att rapportera misstänkta transaktioner eller aktiviteter. En rapport till Finanspolisen är inte en polisanmälan, utan snarare ett tips. Syftet med rapporteringen är att komma åt den bakomliggande brottsligheten.

Kommer det framgå vem som rapporterat? 

Finanspolisen lämnar inte ut sina källor. Det framgår aldrig för den som fått en rapport om misstänkt penningtvätt mot sig att en rapportering har skett. Det är också förbjud​et enligt lag att meddela att en rapport har lämnats.
 
Skyldigheten att rapportera omfattar flera yrkesgrupper. Ett misstänkt köp av en lokal kan till exempel ha rapporterats av: banken som skickade pengarna, banken som tog emot pengarna, en redovisningskonsult, en revisor eller fastighetsmäklaren som sålde lokalen – då alla dessa grupper omfattas av penningtvättslagen. Även misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, vid situationer där transaktionen inte genomförs eller affärsförbindelsen inte upprättas, ska rapporteras till Finanspolisen.
 
Även om en affärsförbindelse med den tänkbare kunden inte upprättades på grund av misstanke, ska rapportering ske till Finanspolisen. 

Hur rapporterar man? 

En rappor​tering görs genom att ert företag kontaktar Finanspolisen på telefon 010-563 68 00 eller mejlar dem på fipo@​polisen.se​. Finanspolisen kommer sedan hänvisa till en webblänk som används för själva rapporteringen. Det går också bra att kontakta Finanspolisen vid frågor som rör rapporteringen.​​​​​


* Broschyren och filmen är framtagna av ”Samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism” där flera myndigheter ingår bland annat Länsstyrelserna.