Länsstyrelsen kartlägger företag som omfattas av penningtvättslagen

Länsstyrelsen genomför just nu en kartläggning av företag som står under tillsyn enligt penningtvättslagen (2017:630) och omfattas av länsstyrelsens tillsyn.

Kartläggningen består i att företagen besvarar ett antal frågor i en elektronisk enkät där svaren är tänkta att ge länsstyrelsen ökad kunskap och förståelse för sina tillsynsobjekt avseende vilka produkter och tjänster de erbjuder samt vilken typ av kunder de har.

Enkäten kommer att skickas ut via e-post till de företag som angett e-postadress vid registreringen i Bolagsverkets register mot penningtvätt. Att svara på enkäten är obligatorisk.