Frågor och svar

Frågor och svar - tillsyn mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Varför kostar det pengar att anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt?
Bolagsverket är en självfinansierad myndighet, därför finns det en kostnad för att anmäla sig.  Avgiften regleras i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och varken Länsstyrelsen eller Bolagsverket har någon möjlighet att påverka avgiften.

Mitt företag är litet och har ett fåtal kunder samt låg årlig omsättning, måste jag anmäla mig?
Ja, storlek spelar ingen roll utan det är tjänsterna som utförs som lagen hänvisar till.  

Mitt företag ska snart avvecklas, måste jag anmäla mig? 
Ja, om anmälningspliktig verksamhet bedrivs i företaget så måste du anmäla ditt företag till Bolagsverkets register mot penningtvätt.

Varför ska jag rapportera till Finanspolisen och inte Ekobrottsmyndigheten?
Alla misstänkta transaktioner ska rapporteras till Finanspolisen. Brott däremot kan rapporteras till Ekobrottsmyndigheten.  

Jag vet inte om det är en penningtvättstransaktion som jag har stött på, ska jag rapportera även om jag inte är säker?
Ja även vid en låg misstankegrad ska transaktionen rapporteras.  

Min verksamhet utför olika tjänster och bara vissa omfattas av penningtvättslagen, måste jag ändå anmäla mig till Bolagsverkets register mot penningtvätt?
Ja, däremot så gäller kravet på rutiner och rapportering enbart de delarna av verksamheten som omfattas.   

I mitt företags verksamhetsbeskrivning finns en eller flera tjänster som omfattas av penningtvättslagen men företaget utför inte några sådana tjänster. Måste mitt företag anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt?
Nej, det är enbart när företaget utför tjänster som omfattas av penningtvättslagen som det omfattas av lagen. Företaget bör dock uppdatera sin verksamhetsbeskrivning hos Bolagsverket.