Anmälan till Bolagsverket

Om er verksamhet tillhandahåller en av tjänsterna eller faller inom en av företagskategorierna nedan så ska företaget vara registrerat i Bolagsverkets register mot penningtvätt:

  • Yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster (till exempel redovisningskonsulter) som inte utförs av godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag 
  • Yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (till exempel skatterådgivare)  
  • Oberoende jurister som handlar i en klients namn för dennes räkning vid vissa finansiella transaktioner och fastighetstransaktioner (oberoende jurister)  
  • Bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och förmedling av juridiska personer (till exempel bolagsmäklare och bolagsbildare)
  • Tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och därmed sammanhängande tjänster (till exempel kontorshotell och postboxföretag)
  • Yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 5 000 euro (till exempel bilhandlare, juvelerare, konst- och antikvitetshandlare – gäller inte köp med kort)  

Anmälan till Bolagsverkets register mot penningtvätt

Alla företag som utför verksamhet inom ovanstående yrkeskategorier ska vara anmälda i Bolagsverkets register mot penningtvätt. Företag får inte utföra tjänster inom respektive yrkeskategori om det inte är anmälda i registret. Anmälan görs genom att fylla i blanketten ”Anmälan till registret mot penningtvätt” (nummer 705)".