Betaltjänster

Oavsett var i landet du bor eller är verksam ska du ha tillgång till tjänster som du kan använda för att betala med och för att ta ut kontanter. Företagare och föreningar ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonto. Dessa tjänster kallas för grundläggande betaltjänster.

Riksdagen har beslutat om ett politiskt mål att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Länsstyrelsen har därför utökat sitt uppdrag med att bevaka behovet av grundläggande betaltjänster.

Marknaden med betaltjänster förändras snabbt, främst när det gäller kontanthantering. Bankerna minskar antalet kontor som hanterar kontanter och på vissa orter kan det ge ökade problem för företag och privatpersoner. Förändringen ger även ökade möjligheter till utveckling av nya betaltjänster, både i form av nya aktörer och nya tekniska lösningar.

Vi bevakar hela Sverige

Landets 21 länsstyrelser har i uppdrag att bevaka om tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov. Bevakningen genomförs till exempel genom att intervjua kommuner, företagarorganisationer och organisationer som representerar äldre och funktionsnedsatta.

Bevakningen sammanställs varje år i en rapport för hela Sverige. Bevakningen från västra Götalands län finns som ett kapitel i rapporten. När rapporten är klar, i slutet av varje år, redovisas den för Näringsdepartementet. Mer information finns i rutan till höger.

Läs hela årsrapporten

Stöd till områden med behov

Länsstyrelsen har nu ett utökat uppdrag att titta på vad som kan göras i områden där marknaden inte klarar att fylla samhällets behov. Vi kan på olika sätt vara med och ge stöd till insatser. Det kan röra sig om stöd till investeringar i ny teknik eller mer övergripande utvecklingsprojekt.

Den 1 juli 2014 trädde förordningen om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster i kraft. Här finns bestämmelser om stödets villkor, vem som kan söka och för vilken typ av betaltjänst. Det är till exempel viktigt att det finns ett uttalat behov på orten av en grundläggande betaltjänst. Förordning och ansökningsblankett hittar du under "Statligt stöd till grundläggande betaltjänster" till höger.

Välj rätt teknik för betalterminalen

Sommaren är en viktig period för många handlare, samtidigt som det pågår många festivaler och marknader. Men det händer ibland att kortbetalningar med mobilnätsanslutna betalterminaler inte kan genomföras. Post- och telestyrelsen (PTS) har därför tagit fram ett antal råd för den som ska införskaffa en betalterminal.

Läs mer om teknik för betalterminaler.