Företagsstöd

Kvinna i klädaffär.

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandel och bensinstationer.

I Västra Götalands län finns de regionala tillväxtmedlen hos Västra Götalandsregionen. Läs mer om företagsfinansiering på Västra Götalandsregionens webbplats

Landsbygdsprogrammet

Ett nytt landsbygdsprogram har införts i Sverige. Programmet gäller fram till 2020. Stöden i det nya programmet öppnar för ansökan under perioden 2014 till 2016.  

Här hittar du stöden

Läs mer om landsbygdsprogrammet på Länsstyrelsens webbplats 

Läs mer om Landsbygdsprogrammet på Jordbruksverkets webbplats

Havs- och fiskeriprogrammet

Det nya havs- och fiskeriprogrammet löper från 2014 fram till och med 2020. Det består av stöd för att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige.

Läs mer om stöden på Länsstyrelsens webbplats 

Läs mer om programmet på Jordbruksverkets webbplats

 

 

 

 

 Så här söker du utbetalning