Yrkesfiskelicens

För att bedriva ett yrkesmässigt fiske på allmänt vatten krävs en personlig yrkesfiskelicens se FIFS 2004:25.

Yrkesfiskelicens kan beviljas om fisket är av väsentlig betydelse för försörjningen. Vid beslut om ansökningar som rör nyetableringar tar vi även hänsyn till tillgången av fisk.

Så här ansöker du

Ansök skriftligt om yrkesfiskelicens på särskild blankett som finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Den ifyllda blanketten skickas till Länsstyrelsen, vattenvårdsenheten (adress i sidfoten). Vi gör ett yttrande och skickar den vidare till Havs- och vattenmyndigheten för beslut.

Trålare. Foto: Lars Molander