Väktare och ordningsvakter

Bevakningsföretaget ansöker hos Länsstyrelsen om godkännande av väktare (och övrig personal).

Godkännande av personal

Länsstyrelsen prövar laglydnad och lämplighet för anställning i bevakningsföretaget (se Föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet, FAP 579-2, 4 kap).

Väktare får inte självständigt utföra bevakning innan han eller hon har fyllt 18 år och med godkänt resultat har genomgått väktargrundutbildning.

För att arbeta som föreståndare, skyddsvakt, hundförare, värdetransportör eller butikskontrollant krävs särskild utbildning. Särskild utbildning krävs också för den som ska utföra bevakning av enskild person för dennes skydd.

Ordningsvakter utbildas och förordnas av polismyndigheten.

Ansökan om godkännande

Ansökan om godkännande för anställning i ett bevakningsföretag görs av företaget. Ansökan görs lämpligen genom länsstyrelsernas e-tjänst för väktare (se information i högerspalten).

Görs anmälan manuellt kan blankett beställas hos Länsstyrelsen (se telefonnummer i högerspalten).

Kostnaden för ansökan om godkännande är 700 kronor.

Klädsel för väktare

Normalt ska bevakningstjänst utföras av uniformerade väktare.

Undantag från denna regel gäller i princip endast för butikskontroll och personskydd. Uniformerad personal i yttre tjänst ska alltid bära mössa. Med yttre tjänst avses platser utomhus, utrymmen i anslutning till allmänna kommunikationer, inomhusgallerior och andra liknande platser som används av allmänheten.

 E-tjänst

Du kan ansöka om godkännande av personal hos auktoriserat bevakningsföretag samt anmäla personalförändringar (av- och påanmälan) med hjälp av länsstyrelsernas e-tjänst.