Auktoriserade delgivningsföretag

Delgivningsföretag har möjlighet att ansöka hos Länsstyrelsen om auktorisation.

Auktoriserade delgivningsföretag står under Länsstyrelsens tillsyn. All personal hos ett auktoriserat delgivningsföretag måste vara godkänd. Personal som är godkänd har bland annat rätt att utföra stämningsmannadelgivning. 

Länsstyrelserna i Skåne, Norrbotten, Stockholm och Västra Götaland har i uppdrag att auktorisera och utöva tillsyn över delgivningsföretag.