Olika typer av vattenverksamhet – fördjupad vägledning

För vissa typer av vattenverksamhet har länsstyrelsen tagit fram fördjupad vägledning och information. Klicka på länkarna för mer information om respektive vattenverksamhet:

Dumpning räknas inte som en vattenverksamhet men kan i vissa fall bli en konsekvens av muddring. Eftersom dumpning är förbjudet (15 kap. 27 § miljöbalken) så krävs dispens från dumpningsförbudet. På sidorna om dumpning och dumpningsdispens hittar du mer information.