Pirar och andra utfyllnader i vatten

För att få anlägga en pir eller fylla ut ett vattenområde krävs en anmälan till länsstyrelsen eller i vissa fall ett tillstånd från mark- och miljödomstolen, en så kallad vattendom.

Vid anläggandet täcks delar av stranden och botten över, vilket lokalt slår ut växtlighet och djurliv. Det är därför viktigt att undersöka vad det finns för växt- och djurliv på platsen för att kunna bedöma vilken påverkan piren eller utfyllnaden får.  

Pirar och andra utfyllnader i vatten kan påverkan vattencirkulationen både lokalt och inom ett större vattenområde. Därför är det viktigt att bedöma dominerande strömmar och vindriktningar för att om möjligt förutspå effekterna av piren eller utfyllnaden. Det är också viktigt att göra en geoteknisk undersökning av bottnens bärighet för att undvika upptryckning av material i pirens eller utfyllandens närhet.

Om sedimenten i området misstänks vara förorenade ska även detta undersökas innan åtgärderna genomförs.