Tillsynsportalen Väst

Länsstyrelsen har en samarbetsyta kallad Tillsynsportalen Väst, före detta Tillsynsvägledningsportalen. Här lägger vi ut information inom tillsynsområdet och det finns möjlighet att användarna på portalen kan delge varandra goda exempel i form av exempelvis informationsmaterial, blanketter och handläggningsrutiner.
På väg mot en bättre tillsyn

Portalen är en mötesplats för länets operativa tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken och målgruppen är kommunernas miljönämnder eller motsvarande.

Om du har behörighet kan du via länken till höger komma till Tillsynsportalen Väst. Om du tillhör målgruppen men saknar behörighet - maila miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se

 

 Content Editor

​Om du saknar behörighet - maila miljoskydd.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län vastragotaland@lansstyrelsen.se 010-224 40 00