Kontrollprogram

Ett kontrollprogram är en del av egenkontrollen och ska skrivas av verksamhetsutövaren samt godkännas av tillsynsmyndigheten. Det är även ett hjälpmedel för tillsynsmyndigheten i tillsynsarbetet.

I ett kontrollprogram ska verksamhetsutövaren på ett tydligt och enkelt sätt strukturera de kontroller av utsläpp, buller eller annan miljöpåverkan som måste göras för att visa hur man uppfyller villkoren i tillståndsbeslutet samt de föreskrifter och förordningar som gäller för verksamheten. Tillsynsmyndigheten ska godkänna kontrollprogrammet. Ibland förelägger även tillsynsmyndigheten om att ett kontrollprogram ska följas för att förtydliga de kontroller som behöver utföras.

För att underlätta arbetet vid arbetet med kontrollprogram och för att ge programmen en mer likartad utformning inom länet har vi tagit fram en checklista för kontrollprogram.

Mall för kontrollprogram