Branscher

Vindkraft i odlingslandskapet
I länet finns många olika branscher. Vi har valt att lyfta fram några av de mest aktuella områdena. De finns närmare beskrivna under respektive bransch till vänster.