Informationsmaterial

Här har vi samlat en del av det informationsmaterial som Länsstyrelsen tagit fram om avfall. Detta riktar sig i första hand till företag som producerar avfall samt deponiägare.
  • PM Verksamhetsavfall - Ett PM som syftar till att ge en kortfattad vägledning om vad som gäller för avfallshanteringen ute på olika företag beträffande verksamhetsavfall med avseende på sortering, anteckningsskyldigheter, transporter av avfall mm. PM:et är tyvärr inte uppdaterat med de nya reglerna för transporter av avfall. Där hänvisar vi till informationen på hemsidan, se länkar till vänster.