Masshantering

Vid olika infrastrukturprojekt, väg- och järnvägsbyggen, samt vid olika byggnationer så uppkommer det ofta överskottsmassor. Om massorna är av bra kvalitet kan de nyttiggöras för olika ändamål om det finns behov.
Hantering av massor - vägledning från Länsstyrelsen

Som en vägledning för hur olika hanteringssätt prövas enligt miljöbalken har Länsstyrelsen tagit fram ett vägledningsmaterial. Vi har vidare tagit fram en checklista på vad en anmälan om användning av avfall i anläggningsändamål bör innehålla, se länkar i högerbox.Observera att dokumenten är levande dokument som uppdateras i takt med att ny kunskap och nya erfarenheter kommer fram. Titta därför efter uppdateringsdatum! Vägledningarna berör främst omhändertagande av massor på land.

Vid dumpning av muddermassor till havs eller sjöss finns mer information att hämta på sidan Muddring och dumpning. Där finns även information om snötippning till sjöss eller havs.