Sulfiten i Bengtsfors

I centrala Bengtsfors fanns mellan ca 1900 och 1964 ett sulfitmassabruk. Bruket gick under namnet Sulfiten. Området är idag ett bostadsområde.
Här låg tidigare en sulfitmassafabrik

År 2010 avsatte Länsstyrelsen pengar för att utföra en första undersökning av eventuella föroreningar i marken och i sjön. Undersökningen genomfördes under april och maj 2011. Resultatet visade på mycket höga halter bly i en punkt i anslutning till en mindre badplats. Även i andra punkter finns förhöjda halter av olika ämnen. Rapporten från undersökningen finns  i sin helhet i högerboxen under namnet Förstudie. 

Badplatsen är nu (hösten 2013) sanerad. Även bostadsområdet är vidare undersökt men här behövs ingen sanering. SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) var huvudman för saneringen och den senare utredningen.

En ny badplats utan föroreningar

 Undersökningar