Strandstaden, Fagersanna

Vid Strandstaden i Fagersanna har det tidigare legat ett sågverk. I området finns det ställvis dioxin i sådana halter att det behövs en åtgärd.

SGU (Sveriges geologiska undersökning) är huvudman för de åtgärder som planeras. Information om projektet finns på SGU:s webbplats.


Fagersanna, lusthuset på bilderna är samma fast ur olika vinklar och vid olika tider.