Eka i Bengtsfors

Saneringen av den gamla elektrokemiska fabriken i Bengtsfors har gjorts med statliga bidrag.
EKA-området i Bengtsfors har sanerats på stora mängder kvicksilver och dioxin. För att bevara informationen för framtiden har et

Saneringen pågick mellan 2006–2009 och i september 2010 invigdes EKA miljörum för allmänheten.

Information om saneringen, rapporter med mera finns på EKA Miljörums webbplats.