Efterbehandlingsprojekt

I länet finns ett stort antal förorenade områden. Här kan du läsa om ett urval av de områden där undersökningar och saneringsåtgärder pågår/har utförts. I vissa fall är det ett enskilt område där undersökning/efterbehandling har skett och i andra kan det handla om undersökningar där flera områden ur samma branch har undersökts.

Åtgärder med statliga bidrag

Ale-projekten (Älvängens industriområde, Surte Glasbruk, Surte 2:38 och Bohus varv)

Alingsås gasverk

Eka, Bengtsfors

Sulfiten, Bengtsfors

Strandstaden, Fagersanna

Undersökningar med statliga bidrag

Otterbäcksviken, Gullspång

Sundet, Torsö

Viskan

Kemtvättar

Övriga

Energihamnen i Göteborg

Ranstad

Rödfyrshögar

Stallbackaområdet

Sågverksprojektet