Alingsås gasverk kv. Ljuset

Saneringen efter det gamla gasverket mitt i Alingsås gjordes med statliga bidrag.
Sanering i centrala Alingsås 2011 där det tidigare funnits ett gasverk.

Saneringsarbetet avslutades sommaren 2011 och numera finns det bostäder i området.

Information om saneringen finns att läsa på Alingsås kommuns webbplats.