Otterbäcksviken, Gullspång

Otterbäcksviken är belägen vid Vänerns östra strand i Gullspångs kommun. Området utgörs idag av ett hamnområde och innerskärgård. På en fastighet som angränsar till viken har det tidigare funnits ett impregneringsverk där bland annat telefonstolpar och järnvägssyllar behandlades med kreosot. Kreosoten transporterades med lastbåtar till Otterbäcken och pumpades via ledningar i land. Tidigare har undersökningar utförda på 1980-talet, visat att det finns kreosotförorenat sediment i Otterbäcksviken.
Vy över Otterbäcksviken

Kreosot användas för träimpregnering för att skydda främst stolpar och sliprar mot röta. Mer information om kreosot finns att läsa på Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se

Gullspångs kommun har med stöd av statliga bidrag under 2009 genomfört utredningar i Otterbäcksviken. Laboratorieanalyser visar att delar av sedimentet längs farleden in till Otterbäcksviken är förorenat med kreosot.  Preliminärt  bedöms mellan 35 000 och 70 000 m3 sediment vara förorenat längs farleden in till hamnen och i hamnbassängen.

Studien redovisas i tre rapporter;