Karttjänst

Länsstyrelsen publicerar kartor över misstänkta eller konstaterade förorenade områden. Kartorna finns att ta del av på flera olika sätt; via Länsstyrelsernas Geodatakatalog och i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns Informationskarta.

Kartmaterialet kommer från Länsstyrelsernas databas över misstänkt eller konstaterat förorenade områden, kallad EBH-stödet. Ett förorenat område kan bestå av förorenad mark, grundvatten, ytvatten, sediment och/eller byggnader. EBH står för efterbehandling. Innehållet i kartlagret uppdateras dagligen och visas med olika symboler i kartorna.

Vårt kartlager - LST Potentiellt förorenade områden

Vårt kartlager LST Potentiellt förorenade områden finns i Länsstyrelsernas Geodatakatalogen som en WMS-tjänst samt för nedladdning i shape-format. Lagret finns också att se i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns Informationskarta

Tänk på att kartan måste zoomas in för att visa objekten på kartan. 

Visning av fastigheter

I databasen är de förorenade områdena inlagda utifrån fastighetsbeteckningar. Vissa områden innefattar flera olika fastigheter, men i kartan går det endast att se en symbol (punkt) på en av de fastigheter som tillhör området. Informationen som är kopplad till området visar hur många fastigheter som ingår, men inte fastighetsbeteckningarna. En begränsad mängd information visas i kartan med anledning av Personuppgiftslagen. Detta innebär att en fastighet som saknar en symbol (punkt) i kartan ändå kan finnas med i EBH-stödet och det kan i databasen också finnas mer information om ett område än kartlagret visar.  

Andra aktörer

Observera att kartan inte ger någon helhetsbild av landets förorenade områden. Mer information om förorenade områden kan finnas hos andra myndigheter än länsstyrelserna, såsom kommuner, Försvarsmakten och Trafikverket. SPIMFAB (oljebolagens miljösaneringsfond) är ytterligare ett exempel på en aktör som kan ha information om förorenade områden.

 Content Editor

​För att vi ska kunna hjälpa dig med utdrag från databasen, behövs följande uppgifter:
  • Vilken fastighet eller vilket Id-nummer det gäller (Object_Id med sex siffror kan hittas via Länsstyrelsens Karttjänst)
  • Vilken kommun det gäller
  • Skriv "Uttag ur EBH-stödet" i ämnesraden vid förfrågningar via e-post

Kontakta oss via e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se