Databas för förorenade områden

Länsstyrelsen registrerar information om förorenade områden i länet i en databas, kallad EBH-stödet. Innehållet är offentliga uppgifter och vill du ta del av dessa, kan du kontakta oss.

I databasen finns information om misstänkt eller konstaterade förorenade områden. Här finns bland annat information om vilken typ av verksamhet som funnits på en specifik plats. Rapporter från undersökningar och åtgärder läggs också in i databasen.

Vill du få information ur vår databas?

Allt som finns i databasen är offentliga uppgifter som vem som helst har rätt att ta del av. Innan vi lämnar ut uppgifterna görs en sekretessprövning. Ett uttag från EBH-stödet utgörs av de uppgifter som fanns inskrivna i databasen vid uttagstillfället. Både information och riskklassning kan ändras fortlöpande. Arbetet med att hålla databasen uppdaterad pågår kontinuerligt. Ytterligare information om enskilda objekt kan finnas hos kommun, övriga tillsynsmyndigheter samt hos verksamhetsutövare och andra inblandade aktörer.  

För att vi ska kunna hjälpa dig med utdrag från databasen, behövs följande uppgifter:

  • Vilken fastighet eller vilket Id-nummer det gäller (Object_Id med sex siffror kan hittas via Länsstyrelsens Karttjänst)
  • Vilken kommun det gäller
  • Skriv ”Uttag ur EBH-stödet” i ämnesraden vid förfrågningar via e-post

Kontakta oss via e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Registrerad i EBH-stödet

Att en fastighet är registrerad i databasen behöver inte betyda att fastigheten är förorenad. Informationen bygger oftast på misstanke om förorening och i många fall har inga provtagningar utförts. Registreringen betyder endast att en verksamhet som kan ha förorenat området finns eller har funnits på fastigheten.  

Om en fastighet saknas i EBH-stödet

Att en fastighet saknas i EBH-stödet betyder inte att området inte kan vara förorenat. Länsstyrelsen tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om misstänkt förorenade områden.