Är ditt område förorenat?

Verksamhetsutövare, exempelvis ägare till industrier, är ansvariga för att deras områden inte sprider föroreningar till omgivningen och att risk för föroreningsspridning elimineras.
Miljöfarligt avfall

Företagens miljöledningssystem uppmärksammar inte alltid frågor som har att göra med förorenade områden. I nedanstående broschyr har vi samlat information som  bidrar till att avhjälpa denna brist och som kan vara till hjälp för verksamhetsutövare som ansvarar för förorenade områden att ta hand om dessa så att föroreningarna inte sprids vidare.

Ladda ner broschyren (pdf-fil, 410 kB);

Är ditt område förorenat?  
(reviderad okt 2007)