Handledningar

Mer information om förorenade områden finns på olika platser. Här tipsar vi om några.

Miljösamverkan Västra Götaland 

Inom Miljösamverkan Västra Götaland har tre handledningar tagits fram inom ramen för projekten.

Förorenade områden vid pågående verksamhet

Tillsyn vid nedlagda deponier

Efterbehandling förorenade områden

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tagit fram ett stort antal rapporter och vägledningsdokument som berör förorenade områden. Du hittar dem på Naturvårdsverkets webbplats.

Andra länsstyrelser

Länsstyrelsen på Gotland har tillsammans med mälarlänen tagit fram en broschyr om ansvaret vid fastighetsöverlåtelser - Förorenad mark syns inte men finns.

Länsstyrelsen i Jämtland har tillsammans med flera länsstyrelser och Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram en broschyr om hantering av förorenade områden vid pågående verksamheter – Ta kontroll över kostnaderna för föroreningar.

Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut (SGI) har tillsammans tagit fram en broschyr med svar på många av de frågor som en privatperson kan ha som ägare av en fastighet som är eller kan vara förorenad. Broschyren heter Att äga, köpa, eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar.