Pågående ansökningar

Här hittar du ett urval av pågående tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet.

 

Vindkraftsparken Boarp i Ulricehamns kommun (551-8618-2017)

Vindkraftspark Stigared (551-20684-2017)