Fastställda vattenskyddsområden

Sedan 1999 fattar både länsstyrelsen och kommuner beslut om skydd av vattentäkter

Kommunala ytvattentäkter

I Västra Götalands län fanns vid 2009 års utgång vattenskyddsområden fastställda för 27 av de 41 kommunala ytvattentäkterna. Enligt den bedömning som gjorts vid Länsstyrelsen bör 10 av dessa ses över och eventuellt revideras för att skyddet ska vara fullgott. 

Kommunala grundvattentäkter

Motsvarande uppgifter för de kommunala grundvattentäkterna i länet är att vid 2009 års utgång fanns vattenskyddsområden fastställda för 108 av de 157 kommunala grundvattentäkterna. Enligt Länsstyrelsens bedömning bör 51 av dessa ses över och eventuellt revideras för att uppnå fullgott skydd. 

Beslut om vattenskyddsområden

länets författningssamling hittar du alla beslut beslut om vattenskyddsområden som fattats av Länsstyrelsen. Sök på sökord vattentäkt/vattenskyddsområde och klicka dig sedan fram till det vattenskyddsområde du är intresserad av.

Sedan 1999 har även kommunerna befogenhet att fatta beslut om vattenskyddsområden, därför bör du också kontrollera med berörd kommun om det finns ytterligare beslut om vattenskyddsområden inom det område som du är intresserad av.

Sedan hösten 2009 pågår arbete med att komplettera länets författningssamling med beslut om vattenskyddsområden som tagits i kommunfullmäktige. Förhoppningen är att detta ska resultera i en samlad bild över länets vattenskyddsområden, men tillsvidare måste vi även hänvisa till kommunerna.