Vattenråd och vattenvårdsförbund

I ett vattenråd kan alla som berörs av vattenarbetet delta och här sker en viktig diskussion och samverkan om de åtgärder som behövs. I vattenrådet kan du få information och diskutera vilka åtgärder som behövs för ditt vatten. Flera av de äldre vattenvårdsförbunden har ombildats till vattenråd men fler vattenområden har båda organisationsformerna.

I vattenråden deltar olika intressenter som exempelvis kommuner, industrier, vattenkraftsbolag, ideella föreningar för naturskydd, fiske, båtliv med flera, branschorganisationer för skog och lantbruk. Vattenråden har en viktig roll vid samverkan kring vilka åtgärder som behövs för att nå god status hos länets sjöar, vattendrag och kustvatten.

Vattenvårdsförbunden började tidigt (från 1950-talet) med att undersöka vattnen inom den så kallade samordnade recipientkontrollen. En del av vattenvårdsförbunden ombildades till vattenråd när vattenförvaltningen startade (från 2010-talet). En del vattenområden har två separata organisationer, ett vattenråd och ett vattenvårdsförbund. Ofta är medlemskretsen i praktiken ganska lika för de två organisationsformerna.

Vill du veta hur ditt vatten mår, vilka undersökningar som görs eller vilka projekt som pågår – kontakta ditt vattenråd. Du kan också få hjälp av Länsstyrelsens kontaktpersoner.

Vattenråd och kontaktpersoner i Västra Götalands län ​ ​
 VattenrådKontaktperson
1Vattenrådet för BohuskustenBeatrice Alenius
2Strömsåns vattenrådFredrik Larson
3Enningdalsälvens vattenrådRagnar Lagergren t.f.
4Gullmarns vattenrådLars Molander
5Bäveåns vattenrådFredrik Larson
6Dalbergsån Holmsåns vattenrådJohanna Jellinek
7Dalslands kanals vattenvårdsförbund/vattenrådRagnar Lagergren t.f.
8Vänerns vattenvårdsförbund/vattenrådAgneta Christensen
9Gullspångsälvens vattenvårdsförbund/ vattenrådAgneta Christensen
10Vätternvårdsförbundet/vattenrådSara Peilot
11Tidan och Friaåns vattenrådJohanna Jellinek
12Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflödenJohanna Jellinek
13Göta älv vattenrådRagnar Lagergren
14Säveåns vattenrådSara Svedlindh
15Mölndalsåns vattenrådRagnar Lagergren
16Kungsbackaåns vattenvårdsförbund/ vattenrådSteffi Gottschalk
17Lygnerns vattenrådSteffi Gottschalk
18Viskans vattenrådRoger Rudolfsson
19Ätrans vattenrådRoger Rudolfsson