Vattenförvaltning

Sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten måste nå god status 2021 eller senast 2027. Vatten som riskerar att inte klara kravet måste åtgärdas.

Endast en av tre vattenförekomster i länet når god status. Men vattnet kan förbättras genom både små och stora insatser. Du som har ett enskilt avlopp eller är markägare vid ett vatten kan ofta göra åtgärder som förbättrar närmsta sjö eller vattendrag. För att vi ska lyckas nå god status i flertalet av länets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten behöver många delta som kommuner, vattenråd, verksamhetsutövare, länsstyrelser och andra myndigheter.

 

 Mer information